Fabrikazio Adimentsuko Espezializazio-Ikastaroa

Lanbide-arloa:

Instalatze eta mantentze lanak.

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak: 

Lehentasuna ondorengo Goi Mailako Zikloek izango duten arren, Unibertsitate, lan mundutik edota beste Lanbide Heziketako Ziklo batetik datozenak ere sartu daitezke. 

• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria. 
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria. 
• Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi-mailako Teknikaria. 
• Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi-mailako Teknikaria. 
• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria. 
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria. 

Ikastaroaren iraupena eta hizkuntza: 

  • Hasiera data: 2024 urteko Iraila
  • 900 ordu. Horietatik 330 ordu praktikak enpresan.      

Zer ikasi eta egingo dut? 

• Digitalizatu daitezkeen produkzio-prozesuaren etapak identifikatzea, produkzio-helburuei erantzuteko. 
• Dauden produkzio-prozesuak ezaugarritzea, errendimenduaren funtsezko adierazle egokiak (KPIak: key performance indicator) definituz eta neurtuz. 
• KPIen balioak lortzea, produkzio-prozesua hobetzeko aukerak aztertuz eta teknologia aurreratu egokiak hautatuz. 
• Prozesuak eta/edo makinak egokitzea hautatutako teknologia aurreratuak aplikatuz, segurtasun-, efizientzia- eta iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta. 
• Errendimenduaren hobekuntza ebaluatzea identifikatutako KPIen bilakaeraren jarraipena eginez. 
• Fabrikazio-parametroak berriz programatzea eta/edo doitzea eta/edo sistema ekoizpen-baldintza berrien aurrean berregokitzea, fabrikazio adimendunaren ingurunean. 
• Produkzioa kontrolatzeko sistema enpresaren kudeaketa-sistema digitalekin integratzea, fidagarritasun- eta segurtasun-baldintzak betez. 
• Gerta daitezkeen desbideratzeei aurre egiteko sistemaren funtzionamendua gainbegiratzea, kausak identifikatuta. 
• Dokumentazio teknikoa eta administratiboa lantzea, indarreko legediari eta bezeroen eskakizunei jarraiki. 
• Dagokion konpetentziaren esparruan, egoerak, arazoak edo gorabeherak ekimenez eta autonomiaz ebaztea, sormenez, berritasunez, eta norberaren eta gainerako taldekideen lanean hobetzeko espirituaz. 
• Norberaren eta lan-taldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket? 

Zertan lan egin? • Eragiketaren inguruneetako zibersegurtasuneko aditua. 
• Eragiketaren inguruneetako zibersegurtasuneko auditorea. 
• Operazioaren inguruneetako zibersegurtasuneko aholkularia. 
• Operazioaren inguruneetako zibersegurtasun-analista. 

Prestakuntza-plana. 

Espezializazio-ikastaro honetako lanbide-moduluak honako hauek dira: 
• Produkzio-prozesu adimendunak. (247 o.) 
• Metrologia eta instrumentazio adimenduna. (114 o.) 
• Sarera konektatutako inguruneak eta gauzen Internet. (114 o.) 
• Makinen birtualizazioa eta produkzio-prozesuak. (95 o.) 
• Lantokietako prestakuntza. (330 o.)

2024/25 ikasturteko Matrikulazio datak: 

Aurrematrikula Maiatzaren 24an itxi zen. Hau pasata: 

  • Behin-behineko zerrendak: uztailaren 5a.
  • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 10eko 12:00ak arte.
  • Behin betiko zerrendak: uztailaren 11a.

Ohiko matrikulazio-aldia:

  • I. epea: uztailaren 11tik 15eko 14:00ak arte.
  • II. epea: uztailaren 17a.
  • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne

Ezohiko  matrikulazio-aldia: AURREMATRIKULA EGIN EZ ZUTEN JENDEARI ZUZENDUA. 

  • Uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2tik urriaren18ra, biak barne.