Eragiketa-Teknologien Inguruneetan Zibersegurtasuneko Espezializazio-Ikastaroa

Lanbide-arloa:

Elektrizitatea eta Elektronika.

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak: 

• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria. 
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria. 
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria. 
• Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria. 
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria. 

Ikastaroaren iraupena eta hizkuntza: 

  • 990 ordu. Horietatik 270 ordu praktikak enpresan. 
  • Klaseak euskaraz, D ereduan.     

Zer ikasi eta egingo dut? 

• Erakundeen arrisku-profilak zehaztea, jardunbide egokiak, estandarrak eta aplikatu beharreko araudia identifikatuta. 
• Erakundeen ekipamenduak eta sistemak lerrokatuta daudela egiaztatzea, segurtasun informatikoaren eta zibersegurtasun-arriskuen printzipioei dagokienez. 
• Industria-sistema eta -inguruneei buruzko zibersegurtasun-txostenak egitea, bai teknikari, bai antolamenduari dagokionez, eta zabaldutako segurtasun-elementuak ebaluatuta. 
• Zibersegurtasun-estrategiak aplikatzea industria-proiektuen faseetan, edozein gorabeheraren eragina minimizatzeko. 
• Industria-kontroleko sistemen bilakaera ezaugarritzea, erakundean duten eragina baloratuta. 
• Kontrol industrialeko sistemen konfigurazioa ezartzea, erakundearen arriskuak minimizatuta. 
• Sektorean aitortutako metodologiak aplikatzea, industria-sareetako arrisku teknologikoko agertokiak baloratuz. 
• Ahuleziak identifikatzea eta sare-gailuen konfigurazioa ezartzea, arrisku-egoerak minimizatuta. 
• Analisi forentseak egitea sistema eta sare industrialetan, erakundean ahuleziak antzemanda. 
• Segurtasun fisikoko, operazionaleko eta zibersegurtasuneko arauak eta prozedurak integratzea eragiketa-inguruneetan, arriskuak minimizatuta. 

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket? 

Honela lan egitea: 

• Eragiketaren inguruneetako zibersegurtasuneko aditua. 
• Eragiketaren inguruneetako zibersegurtasuneko auditorea. 
• Operazioaren inguruneetako zibersegurtasuneko aholkularia. 
• Operazioaren inguruneetako zibersegurtasun-analista. 

Prestakuntza-plana: 

Espezializazio-ikastaro honetako lanbide-moduluak honako hauek dira: 

• Zibersegurtasuna industria-proiektuetan. (120 o.) 
• Industria-kontroleko sistema seguruak. (144 o.) 
• Industria-komunikazio seguruen sareak. (168 o.) 
• Analisi forentsea zibersegurtasun industrialean. (192 o.) 
• Segurtasun integrala. (96 o.) 
• Prestakuntza praktiko duala enpresan. (270 o.)